Pitstop

Bij ons…


Playing for Success Pitstop biedt een programma voor begaafde leerlingen met extra uitdagingen in het voortgezet onderwijs.

Het project levert een bijdrage aan het sociale, emotionele en fysieke welbevinden van begaafde leerlingen. Het leren op school sluit bijvoorbeeld niet of onvoldoende bij de leerling aan. De ontwikkeling van de leerling op intellectueel gebied en emotionele ontwikkeling lopen niet synchroon, waardoor de leerling zijn talenten nog niet goed kan ontwikkelen.

Playing for Success Pitstop is een 15 weeks programma voor leerlingen die gebaat zijn bij het krijgen van extra uitdaging en waarvoor het zin heeft om te onderzoeken wat het hoogbegaafd zijn betekent voor hun schoolgang in het voortgezet onderwijs.

Voor verdere informatie, zie onderstaande flyer:

Playing for Success Pitstop Flyer 2023 – 2024

Aanmelden kan door het onderstaande aanmeldformulier te sturen naar o.vanelsacker@playingforsuccess.nl

Aanmeldformulier Pitstop 2023-2024

Daarbij komen zaken als zelfvertrouwen, samenwerken en motivatie ook aan de orde. Die drie zaken zijn van belang om goed tot leren te komen.

Verder wordt er veel aandacht besteed aan een goede werkhouding op school, goede omgang met leerkrachten en elkaar, kortom aan het welbevinden op school.

Het traject start met een ouderavond voor leerlingen, ouders en leerkrachten.