Speciaal onderwijs

Bij ons…

De aanmelding voor Playing for Success Voortgezet onderwijs loopt via de school.
De groepen bestaan uit leerlingen van 1 school.

Actief en betekenisvol leren, dat doen we. Bij PfS ontdekken leerlingen dat leren zinvol is, daardoor krijgen ze er zin in en zo wordt leren leuk. De nadruk in het traject kan liggen op rekenen of taal of beiden.

Daarbij komen zaken als zelfvertrouwen, samenwerken en motivatie ook aan de orde. Die drie zaken zijn van belang om goed tot leren te komen.

Verder wordt er veel aandacht besteed aan een goede werkhouding op school, goede omgang met leerkrachten en elkaar, kortom aan het welbevinden op school.

Het traject start met een ouderavond voor leerlingen, ouders en leerkrachten.