Thuiszitters

Helaas is het zo dat sommige kinderen door omstandigheden tijdelijk of langdurig niet naar school gaan. Sinds 2016 omarmt Playing for Success deze kinderen om de kans op sociale- en cognitieve achterstanden te verkleinen. Het aanmelden van een leerling gaat altijd via Passend Onderwijs in samenspraak met de school.

Thuiszitters van de basisschool krijgen de mogelijkheid om aan te sluiten bij een van onze reguliere groepen. Daar worden zij door een extra docent begeleid.

Thuiszitters van het voortgezet onderwijs krijgen de mogelijkheid om aan te sluiten bij een van onze VO- groepen. Ook daar worden zij door een extra docent begeleid.

Menu