Assist

In het programma van Assist ligt de focus op het voorkomen van schooluitval en het toe leiden naar opleiding of arbeid. Voor een deel van de doelgroep, blijkt echter hun leefsituatie een belemmering te zijn. Zij groeien op in armoede, hebben niet of slecht geleerd om te gaan met geld en lopen grote kans in de schulden terecht te komen.

Om die reden is vanuit PfS een dit programma ontwikkeld, onder de naam PfS Assist. In dit programma ligt de focus op het bieden van een stevige basis voor jongeren die moeite hebben meedoen in de maatschappij en op het voorkomen van schulden bij deze jongeren. PfS Assist zorgt dat de cirkel van onderpresteren op school, verkeerde contacten op straat, een slechte thuissituatie en niet actief zijn in de maatschappij doorbroken wordt en leert hen om te gaan met geld en budgetteren.

Al jaren is er veel aandacht voor het terugdringen van voortijdige schooluitval. Nederland heeft in EU verband afgesproken dat in 2020 niet meer dan 8% van de jongeren tussen de 18 en 25 voortijdig de school verlaat. Het blijkt vaak te gaan om jongeren aan de ‘onderkant’ van de Nederlandse samenleving. Jongeren die komen uit en laag sociaal milieu, waar vaak armoede heerst. Een hardnekkig probleem, niet alleen voor de jongere zelf, maar ook voor onze samenleving. Één voortijdige schooluitvaller kost de overheid uiteindelijk gemiddeld € 1.2 miljoen gedurende zijn/haar leven. De kans dat schooluitvallers in problematische leefomstandigheden verzeild raken, of geconfronteerd worden met ongeschoolde arbeid of werkloosheid is groot. In sommige gevallen leidt voortijdig schoolverlaten zelfs tot criminaliteit en/of psychosociale problemen. De kans op ‘overerving’ is aanzienlijk. Van thuis uit hebben zij vaak niet de voorbeelden gekregen hoe hun leven goed in te richten en hoe goed om te gaan met geld. Het is dus van belang dat dit hen op andere plekken aangereikt wordt, zodat preventie plaatsvindt.

Menu