Project 12

 

 

Project 12
Playing for Success Almere biedt een programma voor tweedejaars VO-leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben om in het regulier voortgezet onderwijs te blijven. Bij uitzondering kan dit ook een eerstejaars leerling zijn. Het gaat om leerlingen waarvan momenteel getwijfeld wordt of zij het volgende schooljaar regulier VO kunnen vervolgen. Een voorwaarde om deel te nemen is dat de leerling een goede kans maakt om in het regulier onderwijs te blijven door middel van extra ondersteuning. Project12 is ook voor leerlingen die al extra onderwijsondersteuning in de school ontvangen.

Naast de leerlingen die mede door Project12 op regulier onderwijs zijn gebleven, zijn wij ook intensief betrokken geweest bij het terugleiden van thuiszitters naar het onderwijs.

PFSA kan samen met de leerling en in overleg met de school werken aan vaardigheden die voorwaardelijk zijn om onderwijs te (blijven) volgen in een reguliere VO-school. Na het afronden van het traject kan de leerling ook nog rekenen op begeleiding vanuit PFSA.

 

Wanneer
Project12 is elke donderdag van 14:30 uur tot 16:30 uur op onze locatie hotel/restaurant Finn.

De locatie kan veranderen n.a.v. de interesse en onderwijsbehoefte van de groep.

Heeft u leerlingen waarbij u denkt dat die hier baat bij zou hebben, dan kunt u die nu opgeven. Opgeven van een leerling kan door te mailen naar:

Esther Teunen, e.teunen@playingforsuccess.nl of door te bellen naar 06-17528038.

 

Project 12 werkt met een in,-en uitstroom, waardoor er leerlingen het hele jaar aangemeld kunnen worden.