Stad & Natuur

Steeds meer onderzoeken onderstrepen de positieve invloed van natuur op de gezondheid. Helaas is de afstand tussen mens en natuur, vooral door verstedelijking, nog nooit zo groot geweest als nu. Playing for Success Almere wil deze afstand verkleinen door deze jongeren vaker in contact te brengen met de natuur, zodat zij zelf ervaren welk effect dit heeft op hun gezondheid. De kinderen leren buiten het klaslokaal, in de echte wereld. Zo gaan zij buiten koken op open vuur, oriënteren zich op Nederland waarbij zij een kompas leren gebruiken, gaan zij sporen zoeken, insecten- en waterdiertjes onderzoeken, maken vogelhuisjes en nog veel meer. Dit doen wij op de locatie van Stichting Stad en Natuur.

Actief en betekenisvol leren in een Wow! – omgeving
Playing for Success is een programma voor leerlingen die minder presteren dan ze kunnen. Bijvoorbeeld doordat ze niet gemotiveerd zijn, te weinig zelfvertrouwen hebben of een negatief zelfbeeld. In Almere richten we ons op kinderen uit
groep 5, 6, 7 en 8 van het primair onderwijs, het speciaal onderwijs en jongeren uit de eerste twee jaar van het voortgezet onderwijs. Playing for Success neemt deze leerlingen mee naar een uitdagende en inspirerende plek buiten school, waar ze zoveel mogelijk positieve leerervaringen opdoen.

Laatste nieuws