Kunstlinie

Aanmelden voor periode 1 is nu mogelijk

Cultuuroverdracht is van groot belang voor ieders betrokkenheid bij de samenleving. Wie kennisneemt van kunst, cultuur en media, en daar bewust en actief mee bezig is, doet mee aan de samenleving en ontwikkelt begrip voor andere normen, waarden en culturen. Door middel van een actief en betekenisvol programma in Kunstlinie en Almere Centrum stimuleert PFSA cultuureducatie.

Actief en betekenisvol leren in een Wow! – omgeving
Playing for Success is een programma voor
leerlingen die minder presteren dan ze kunnen.
Bijvoorbeeld doordat ze niet gemotiveerd zijn, te
weinig zelfvertrouwen hebben of een negatief
zelfbeeld. In Almere richten we ons op kinderen uit
groep 5, 6, 7 en 8 van het primair onderwijs, het speciaal
onderwijs en jongeren uit de eerste twee jaar van
het voortgezet onderwijs. Playing for Success neemt deze leerlingen mee naar een uitdagende en inspirerende plek buiten school, waar ze zoveel mogelijk positieve leerervaringen opdoen.

Laatste nieuws