Stichting Playing For Success – ambassadeurs

Stichting Playing for Success Almere

Stichting Playing for Success Almere heeft ten doel de verbetering van leerprestaties en de vergroting van het zelfvertrouwen van –(onder presterende) leerlingen in de het Almeers onderwijs in de leeftijd van 4 tot en met 18 jaar. Daarbij is sprake van intensieve samenwerking van scholen, waarbij leraren, intern begeleiders, directeuren en andere betrokkenen werken aan een gemeenschappelijke doelstelling. Ook worden docententeams gecoacht in actief en betekenisvol onderwijs.

 

Convenant:

In januari 2019 hebben verschillende partners een convenant voor 4 jaar ondertekend. Dat waren:

Stichting Playing for Success Almere

(Koepel) Stichting Almeerse Scholen Groep

Stichting Prisma

Stichting Stad & Natuur Almere

Samenwerkingsverband Passend Onderwijs Almere.

Onderwijsgroep Eduvier Lelystad

Almere City FC

Kunstlinie Almere Flevoland

 

Bestuur

Playing For Success Almere heeft een eigen bestuur. In het bestuur zitten:

Susanne Olivier (vz)

Els van Doorn (penningmeester)

Liesbeth Bronkhorst (secretaris)

Henriet Speth (lid)

Ambassadeurs Playing for Success Almere


Frank Groot, Directeur basisschool De Ruimte

 • Wat is het mooiste dat je in je onderwijs carrière hebt meegemaakt?
 • Ik heb altijd een zwak gehad voor kinderen waarbij je meer dan het gemiddelde moest geven als leraar. Dus de echte uitdagingen zeg maar en dan met name op het sociale vlak. Welbevinden dus. Ooit had ik een leerlinge gehad van type “achter het behang’ plakken. Enorm veel mee gebattled en veel contacten met ouders gehad om haar op het goede pad te krijgen. Dat is uiteindelijk gelukt en hoe mooi is het dan dat kinderen na hun basis schoolcarrière jaarlijks bij je langskomen als er iets te vieren valt. Van het eerste rapport tot en met de eerste Puch, en van het rijbewijs bij de nieuwe baan tot aan het bericht dat ze zelf ouder worden. Heel mooi en dankbaar. Deze leerlinge staat exemplarisch voor meerdere kinderen die ik door al die jaren heen heb mogen ontvangen in mijn groepen. Dankbaar dat je zo’n mooie en belangrijke rol mag spelen in het leven van kinderen.
 • Hoe zie jij de meerwaarde van PfS?
 • De meerwaarde van PfS zit hem in die interactie op dat sociale domein. PfS helpt kinderen te groeien in hun burgerschap en met name hun zelfvertrouwen. Als groep met elkaar bezig zijn en groeien in onderlinge verbondenheid geeft een hele mooie dimensie aan het werken met pubers en prépubers. De binding die je met elkaar goed neer zet om in het begin van het jaar aan de bak te gaan tijdens de stormingfase geeft je een heel jaar lang profijt in het pedagogische klimaat wat je als school wilt nastreven. PfS stelt de juiste vragen, lanceert de juiste oefeningen, praat met de kinderen op niveau en daagt ze ook uit om na te denken over hun eigen rol in het geheel. 21 eeuwse vaardigheden worden daarbij betrokken, wat eigenlijk vaardigheden zijn die bij het leven horen. Laten we dan maar spreken van Life Time Skills. Dat onderscheidt het werk van PfS. Ook al een kind nog naast een groep dynamische activiteit, individueel nog wat extra’s nodig heeft. PfS gaat in gesprek en kan vervolgens maatwerk leveren in een setting die heel prettig voelt en waar ieder kind van groeit.
 • Als jij minister van onderwijs zou zijn, wat zou jij dan veranderen?
 • Het hokjessysteem op de kop en nooit, maar dan ook nooit meer spreken over achterstanden. Niet meer het jaarstofklassensysteem, maar groep doorbroken en op eigen individueel niveau. Afschaffen van Cito-toetsen in de basisschool en daar een veel evenwichtigere balans van leerling volgen neer te leggen. Portfolio’s en presentaties zouden daar een veel prominentere rol in kunnen nemen. DMT zou ik ook afschaffen en juist het zelfredzaamheidslezen stimuleren. Basisschoolleeftijd verlengen tot 14 of 15 jaar en dan in die brugklasjaren echt gericht gaan inzetten op juiste vervolgonderwijs. Ik zou ook pleiten voor veel meer tijd voor techniek en wereldoriëntatie, omdat ik geloof in onderzoekmatig leren. Vanaf 2020 moeten de basisscholen dit al op orde hebben, maar in de dagelijkse praktijk zie ik nog veel te veel traditionele, klassikaal gerichte scholen. Voor taal geen boeken, want wereldoriëntatie is voor 80 % taal.
 • Wat wens jij al jouw leerlingen toe?
 • “Maak een man tot slaaf en je vernietigd zijn ambitie, zijn ondernemingszin en zijn vermogens”. Ik wens mijn leerlingen juist het tegenover gestelde. Daarbij is ruimte voor samenwerking, ambitie en ondernemerschap. Geven ze elkaar les, stimuleren zij elkaar en ontwikkelen zij hun cognitieve vaardigheden op basis van een natuurlijke interesse die gevoed wordt door de vrijheid waarin zij zichzelf mogen zijn. Dit klinkt haast poëtisch als ik het terug lees, maar dat mag wel toch?

 

Jolanda Bonneveld, basisschool de Argonaut

 • Wat is het mooiste dat je in je onderwijs carrière hebt meegemaakt?

Er zijn teveel dingen om op te noemen. Eigenlijk is het prachtig dat ik na ruim 35 jaar nog dagelijks met plezier naar school ga. Dit komt natuurlijk mede door mijn collega’s en de kinderen. Ik heb in al die jaren verschillende groepen en functies gehad waardoor het voor mij heel afwisselend is (geweest).

 • Hoe zie jij de meerwaarde van PfS?

PfS is een meerwaarde voor alle kinderen die een klein beetje extra aandacht nodig hebben. Op zowel cognitief als sociaal emotioneel vlak. Wij “ sturen” er jaarlijks kinderen naar toe en die komen altijd weer super enthousiast en sterker uit de lessen.

 • Als jij minister van onderwijs zou zijn, wat zou jij dan veranderen?
Dit vind ik een hele lastige. Ik denk dat je het als minister NOOIT goed kan doen.
Ik zou meer luisteren naar het veld. De mensen die voor de klassen staan maken dagelijks mee wat de problemen zijn. En natuurlijk zou ik proberen om de klassen structureel te verkleinen, goede campagnes houden om mensen voor de klas te krijgen en geld vrijmaken om verouderde schoolgebouwen nieuw leven in te blazen. Ook zou ik het “ salaris probleem” proberen op te lossen. HOE? Nu geen idee.
 • Wat wens jij al jouw leerlingen toe?

Ik wens mijn en alle andere leerlingen van Nederland: een SUPERFORMIWELDIGEINDEFANTAKOLOSACHTIGE schooltijd toe met juffen/meesters/docenten die voor ze gaan!