Stichting Playing For Succes

Stichting Playing for Success Almere

Stichting Playing for Success Almere heeft ten doel de verbetering van leerprestaties en de vergroting van het zelfvertrouwen van –(onder presterende) leerlingen in de het Almeers onderwijs in de leeftijd van 4 tot en met 18 jaar. Daarbij is sprake van intensieve samenwerking van scholen, waarbij leraren, intern begeleiders, directeuren en andere betrokkenen werken aan een gemeenschappelijke doelstelling. Ook worden docententeams gecoacht in actief en betekenisvol onderwijs.

 

Convenant:

In januari 2019 hebben verschillende partners een convenant voor 4 jaar ondertekend. Dat waren:

Stichting Playing for Success Almere

(Koepel) Stichting Almeerse Scholen Groep

Stichting Prisma

Stichting Stad & Natuur Almere

Samenwerkingsverband Passend Onderwijs Almere.

Onderwijsgroep Eduvier Lelystad

Almere City FC

Kunstlinie Almere Flevoland

 

Bestuur

Playing For Success Almere heeft een eigen bestuur. In het bestuur zitten:

Susanne Olivier (vz)

Els van Doorn (penningmeester)

Liesbeth Bronkhorst (secretaris)

Henriet Speth (lid)

Menu