Playing for Success

Missie

Playing for Success Almere staat voor actief en betekenisvol onderwijs in Almere. Leraren en leerlingen werken en leren op basis van een positieve levenshouding waarin de leraren handelen als complimenterende leerkracht. Zij benoemen wat de leerling goed doet. Playing for Success focust zich sterk op de succeservaring van de leerling: de Wow-factor van het actief en betekenisvol leren. Ja, ik kan wél rekenen, ja ik kan wél taal, ja ik kan wél met de computer omgaan. Ja… ik kan wél leren.

Betekenisvol leren van Playing for Success Almere is leren waarin er verbindingen gelegd worden met de wereld van buiten het leslokaal in combinatie met een goede verbinding tussen leerkracht en leerling. De leerlingen leren doordat de lesstof volledig ingebed is in de maatschappelijke werkelijkheid. Het leren en de kennisontwikkeling van leerlingen gaat sneller als zij zinvol leren waardoor het geleerde meteen in het lange termijn geheugen wordt opgeslagen.

Daarom is er bij Playing for Success voor gekozen om te werken met levensechte leeractiviteiten. De omgeving (o.a. de accommodatie van hotel/restaurant Finn, stichting Stad & Natuur, Kunstlinie) is essentieel voor wat de leerling leert. Leren gaat veel beter als de lesstof wordt gekoppeld aan de praktijk, de betekenisvolle context. Bij betekenisvol leren leer je iets dat ertoe doet en dat je in de praktijk kan gebruiken. Je leert door te doen en door te ervaren!

Bij deze werkwijze worden de ouders als vanzelf ingeschakeld om samen met hun kinderen te leren en zo te ontdekken dat samen leren zinvol en dus leuk is.

Visie

Playing for Success implementeert in het hele Almeerse onderwijs actief en betekenisvol leren. Alle leraren en leerlingen krijgen zin in leren, omdat ze de zin van leren inzien. Daarom moet leren echt zijn, verankerd in de Almeerse maatschappij om ons heen. De stad Almere is ons klaslokaal. De PfS docenten werken volgens het credo ‘zonder relatie geen prestatie’. Wij werken vanuit een complimenterende houding: ‘eerst het kind, dan de leerling’.

Playing for Success Almere is in maart 2012 gestart met 12 leerlingen. In tien jaar tijd is PFSA explosief gegroeid. Inmiddels geven wij les aan 25 groepen per week van alle onderwijsvormen.