Stadshart

Bij Playing for Success stadshart leren kinderen op een veilige manier kennis maken met het prachtige centrum van Almere. In een niet schoolse omgeving gaan wij aan de slag met burgerschap & zelfredzaamheid en de ontwikkeling op het gebied van sociale & culturele vaardigheden. De kinderen worden gemotiveerd om samen te werken en creatief na te denken. Tijdens Playing for Success stadshart maken wij gebruik van verschillende WoW locaties. We gebruiken het stadhuis, de bibliotheek, De voetnoot en nog veel meer toffe plekken! De leerlingen gaan onder toezicht maar in een vrije situatie de stad in met een duidelijke opdracht.

Actief en betekenisvol leren in een Wow! – omgeving
Playing for Success is een programma voor
leerlingen die minder presteren dan ze kunnen.
Bijvoorbeeld doordat ze niet gemotiveerd zijn, te
weinig zelfvertrouwen hebben of een negatief
zelfbeeld. In Almere richten we ons op kinderen uit
groep 7 en 8 van het primair onderwijs, het speciaal
onderwijs en jongeren uit de eerste twee jaar van
het voortgezet onderwijs. Playing for Success neemt deze leerlingen mee naar een uitdagende en inspirerende plek buiten school, waar ze zoveel mogelijk positieve leerervaringen opdoen:

Laatste nieuws