Stad en Natuur

Steeds meer onderzoeken onderstrepen de positieve invloed van natuur op de gezondheid. Helaas is de afstand tussen mens en natuur, vooral door verstedelijking, nog nooit zo groot geweest als nu. Playing for Success Almere wil deze afstand verkleinen door deze jongeren vaker in contact te brengen met de natuur, zodat zij zelf ervaren welk effect dit heeft op hun gezondheid. De kinderen leren buiten het klaslokaal, in de echte wereld. Zo gaan zij buiten koken op open vuur, oriënteren zich op Nederland waarbij zij een kompas leren gebruiken, gaan zij sporen zoeken, insecten- en waterdiertjes onderzoeken, maken vogelhuisjes en nog veel meer. Dit doen wij op de locatie van Stichting Stad en Natuur.

het stadion van Almere City FC,
stadslandgoed De Kemphaan en de
Stadsschouwburg van Almere. De gehele
accommodatie is het leslokaal. Hier werken ze
samen met andere leerlingen aan opdrachten op
het gebied van taal, rekenen en
computervaardigheden. Alles is betekenisvol en
actief. Als kinderen ontdekken dat ze wél kunnen
leren en dat leren zinvol is, dan krijgen ze er zin in en
wordt leren leuk. De schoolprestaties nemen toe en
de kinderen hervinden ze hun zelfvertrouwen.

Laatste nieuws
Menu